Dynamiczna geometria

W roku szkolnym 2019/20 realizowana była w szkole innowacja pedagogiczna – Dynamiczna geometria. Głównym jej założeniem było: rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania przedmiotami ścisłymi; rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów klasy ósmej. Na zajęciach, które prowadziła pani Magdalena Pęska uczniowie poznali aplikacje GeoGebra i Sketchometry. Używając ich samodzielnie eksperymentowali, odkrywali matematykę, tworzyli własne aplety, uczyli się kreatywnego myślenia i dostrzegali regularności. Młodzież uczyła się geometrii wykonując konstrukcje na tabletach, smartfonach, komputerach oraz tablicy interaktywnej. Uczniowie przekonali się, że precyzyjne konstrukcje geometryczne można wykonywać bez cyrkla i linijki – wystarczy tylko kreślić palcem po ekranie.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content