Egzamin ósmoklasisty

Egzamin 2021/22

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

W terminie głównym język polski 24 maja 2022 r. (wtorek) 9:00
matematyka 25 maja 2022 r. (środa) 9:00
język angielski 26 maja 2022 r. (czwartek) 9:00
W terminie dodatkowym język polski 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) 9:00
matematyka 14 czerwca 2022 r. (wtorek) 9:00
język angielski 15 czerwca 2022 r. (środa) 9:00
   
   
   Czas   trwania (min.)   
   
arkusz   standardowy   
Przedłużenie czasu, o którym mowa
w pkt. 17 Komunikatu CKE
  język polski       120       do 180   
  matematyka       100       do 150   
  język angielski       90       do 135   

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin 2020/21

WAŻNE TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - PROCEDURY 2020/2021
Zmiany wymagań na egzaminie ósmoklasisty
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

 

Skip to content