Szkolne Koło Caritas

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II

   Wolontariat to przede wszystkim chęć niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Szkolne Koło Caritas imienia Świętego Brata Alberta powstało w roku szkolnym 2017/2018. Członkami koła są uczniowie klas V – VIII pod kierunkiem p. Katarzyny Erbel.

   W ramach działalności Szkolnego Koła Caritas organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. SK Caritas stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do rozwijania empatii u młodych ludzi.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

   Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, w której zostało powołane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, pomagają starszym i niepełnosprawnym, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. SKC pełnią istotną rolę wychowawczą i funkcjonują przy aprobacie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Szkolne Koła Caritas Diecezji Kieleckiej – filmik: https://www.youtube.com/watch?v=cziV1TzWQjw

Akcje charytatywne

Rok szkolny 2017/2018

 1. Zbiórka wśród mieszkańców Kazimierzy upominków dla dziecięcych pacjentów Szpitala onkologicznego w Kielcach.
 2. Zorganizowanie w parafii Dnia Wolontariusza w Niedzielę Miłosierdzia. Pieczenie ciast i bezpłatny poczęstunek mieszkańców.
 3. Zorganizowanie kiermaszu w celu pozyskania funduszy na turnus rehabilitacyjny uczennicy naszej szkoły – Gabrieli Gorgoń.
 4. Pozyskanie sponsora na zakup pompy insulinowej dla ucznia naszej szkoły.

Rok szkolny 2018/2019

 1. Udział w akcji „Szalik z dobroci”, polegająca na zbiórce wśród naszych uczniów oraz mieszkańców miasta szalików robionych na drutach dla bezdomnych w schronisku w Kielcach.
 2. Przystąpienie do projektu „Wesprzyj patriotę, bądź patriotą”. Przygotowanie prezentacji o losach cichego bohatera z Krzyża, niewielkiej miejscowości niedaleko Kazimierzy. „Nasz bohater” to mężczyzna, który poświęcił własne życie, aby uchronić mieszkańców swojej wsi przed śmiercią z rąk żołnierzy niemieckich. Pomoc jego córce, osiemdziesięcioletniej niepełnosprawnej kobiecie. Zakupienie potrzebnych rzeczy, produkty spożywcze oraz chemię gospodarczą za pieniądze uzyskane z Caritas Diecezji Kieleckiej.
 3. Zorganizowanie w październiku, w ramach miesiąca walki z rakiem, darmowych badań cytologicznych dla mieszkanek Kazimierzy i okolic w porozumieniu ze Świętokrzyskim  Centrum Onkologii.
 4. Ponowienie darmowych badań cytologicznych w kwietniu, tym razem w ramach I Kazimierskich Pól Nadziei, których również byliśmy organizatorami. Zbieranie funduszy na Hospicjum w Miechowie, sprzedając zasadzone przez nas jesienią żonkile. Fundusze zbierano do puszek Hospicjum w Miechowie. Rozliczenie zbiórki dokonała księgowa Fundacji Hospicjum.

Szkolenie z wolontariuszem „Szlachetnej paczki”

Zbiórka pieniężna podczas maratonu pływackiego

Rok szkolny 2019/2020

 1. W I semestrze Szkolne Koło Caritas było inicjatorem akcji „Przewietrz szafę” polegającą na zbiórce zimowej odzieży dla dorosłych. Zebrane ubrania przekazano Schronisku dla bezdomnych w Busku – Zdroju.
 2. Na przełomie miesięcy listopad i grudzień przyłączyliśmy się do Szlachetnej Paczki. Skompletowaliśmy paczkę dla rodziny z pobliskiej miejscowości. W przygotowanie upominków zaangażowali się zarówno rodzice, uczniowie, nauczyciele naszej placówki, ale również mieszkańcy naszej miejscowości.
 3. Przez cały rok szkolny trwała zbiórka plastikowych nakrętek, które przekazywane są na cele charytatywne.
 4. Przyłączenie do zbiórki pieniędzy na operację uczennicy naszej szkoły Gabrieli Gorgoń.

Zbiórka pieniężna dla Gabrysi przy kościołach

Zbiórka na budowę hospicjum w Busku-Zdroju

Rok szkolny 2020/2021

 

Bieg charytatywny dla Gabrysi

Zbiórka dla pogorzelców z Dobiesławic

Powiązane zdjęcia:

Skip to content