Biblioteka

Biblioteka szkolna

 

Promujemy czytelnictwo!

Założenia programu:

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
 2. Kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji w konkursach czytelniczych,
 3. Wdrożenie do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów,
 4. Podnoszenie umiejętności językowych uczniów,
 5. Uwrażliwienie na piękno kultury i sztuki.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 1. Odczuwanie potrzeby obcowania ze słowem pisanym,
 2. Branie aktywnego udziału w akcjach prowadzonych przez bibliotekę,
 3. Wyszukiwanie informacji, dokonywanie ich wyboru i selekcji,
 4. Bogacenie słownictwa poprzez obcowanie z książką,
 5. Zachęcanie innych do czytania.
Harmonogram zadań:
L. P.Zadania wynikające z projektuOdpowiedzialniTermin
1.Kącik czytelniczy na korytarzu pod hasłem „Lepiej z książką odpoczywać niż na przerwach dokazywać”BibliotekarzeWrzesień
2.Reorganizacja aktywu bibliotecznego.BibliotekarzeWrzesień
3.Kiermasze książki.BibliotekarzeCały rok
4.Koło teatralneBibliotekarzeCały rok
5.Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych ( konkurs plastyczny „Zakładka do książki” kl. I-III; konkurs plastyczno-literacki „Noc w bibliotece” kl. IV-VII); impreza czytelnicza „Nocowanie w bibliotece”.Bibliotekarze/WychowawcyPaździernik
6.Propagowanie akcji Cała Polska czyta dzieciom.Bibliotekarze/wychowawcy klas młodszychListopad/maj
7.Akcje czytelniczeBibliotekarzeCały rok
8.Reklama biblioteki i jej księgozbioru na wystawkach bibliotecznych.BibliotekarzeCały rok
9.Międzyklasowy konkurs na najlepszego czytelnika.BibliotekarzeCały rok
10.Konkurs recytatorskiBibliotekarze/ wychowawcyMarzec
11.Pasowanie uczniów klasy I na czytelnikówBibliotekarzeKwiecień
12.Lekcje czytelnicze i biblioteczne w poszczególnych klasach.BibliotekarzeCały rok

Ewaluacja:

 1. Efekty konkursów wiedzy i umiejętności,
 2. Wystawa prac plastycznych,
 3. Wyniki czytelnictwa.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content