Dni wolne

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Dyrekcja
Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021                                                                                                

  • 2 XI 2020r,
  • 4 – 5 I 2021r,
  • 7 IV 2021r,
  • 4 V 2021r,
  • 25-27 V 2021r (Egzamin ósmoklasisty),
  • 4 VI 2021r.

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Skip to content