Dni wolne

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Dyrekcja
Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/20212                                 

  • 2.11.2021r.
  • 12.11.2021r.
  • 07.01.2022r.
  • 02.05.2022r.
  • 24-26.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 17.06.2022r.

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Skip to content