Dni wolne

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej przyjęła następujące  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024                       

 02-03.11.2023 r., 02.01.2024 r., 02.05.2024 r., 14-16.05.2024 r., 31.05.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
dla uczniów, w godzinach 7.00-16.00. 

Skip to content