Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego został przeniesiony do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej. Koordynatorem jest pani Renata Gorgoń – rgorgon@gmail.com, tel.: 505830772.
Do zadań koordynatora należą: współpraca ze szkolnymi doradcami zawodowymi, koordynowanie działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno-doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych.

Co dalej po podstawówce? Wybór tuż, tuż……

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy

https://www.dziennikustaw.gov.pl/M2021000012201.pdf

https://barometrzawodow.pl

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu ważnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej, dalszego kierunku kształcenia, wyboru zawodu.

Niezależnie od wiedzy o świecie wyniesionej z domu, jak i wiedzy o sobie nauka uczniów w szkole pomaga w lepszym samopoznaniu. Stosowanie różnych form i metod pracy z uczniem sprzyja odkrywaniu własnych zdolności, zainteresowań, umiejętności, mocnych stron oraz predyspozycji.  

 Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach 7 – 8 to nie tylko poznanie systemu kształcenia w Polsce, ale ćwiczenia, testy diagnostyczne, zabawy i rozmowy pozwalające na poznanie samego siebie co jest niezmiernie ważne przy wyborze szkoły, zawodu. Ważną częścią spotkań jest poznanie specyfiki danej profesji, podstawowych zagadnień związanych z planowaniem swojej drogi kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej, a także rynku pracy.

Ważne informacje dla uczniów i rodziców

Doradztwo zawodowe jest realizowane:

  1. W oddziale przedszkolnym (preorientacja zawodowa) na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego polegających na działaniach o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy;
  2. W klasach I–VI (orientacja zawodowa) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego mających na celu działania
    o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, ukierunkowane na kształtowaniu u uczniów pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy;
  3. W klasach VII i VIII (doradztwo zawodowe) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, polegających na uporządkowaniu i zaplanowaniu działań mające na celu wspieranie uczniów w procesie świadomego
    i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;
  4. Na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5. Na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
  6. W ramach spotkań z przedstawicielami zawodów.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content