Trening umiejętności przestrzennych

Nasi uczniowie korzystają już ze sprzętu zakupionego w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości”, za którą odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 116100 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej. 

W ramach programu zakupiliśmy:

  • Drukarkę 3D wraz z akcesoriami
  • Stację lutowniczą
  • Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami
  • Roboty edukacyjne z akcesoriami
  • Nagłośnienie z akcesoriami oraz sprzęt studyjny do nagrywania, aparat fotograficzny, statyw, mikrofon kierunkowy, mikroport  z akcesoriami, gimbal, zestaw oświetleniowy.

Zapraszamy na krótki fotoreportaż z treningu umiejętności przestrzennych uczniów klasy 5b.

Skip to content