Bezpieczna wieś to podstawa.

Bezpieczna wieś to podstawa! 🌿🦋🍀
Pracownicy Placówki Terenowej KRUS Kazimierza Wielka przeprowadzili dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej szkolenie z wykorzystaniem elementów gry terenowej na temat bezpiecznego zachowania się dzieci w gospodarstwie rolnym. Zapoznali ich z zagrożeniami, jakie można napotkać na wsi oraz jak im zapobiegać. 🌿🦋🍀
 
Skip to content