Projekt „Moje miasto – moją małą Ojczyzną”

W ramach edukacji regionalnej klasa 3a pod opieką pań: Jolanty Brodko i Anny Macugi przystąpiła do projektu „Moje miasto- moją małą Ojczyzną”.  Metoda projektu umożliwia uczniom łączenie w spójną całość wiedzy, jaką nabywają w toku kształcenia w ramach różnych przedmiotów.
Edukację regionalną cechują istotne walory wychowawcze. Wiąże ona uczuciowo dzieci z najbliższym środowiskiem społecznym, budzi patriotyzm lokalny, mobilizuje do pracy na rzecz własnego otoczenia.
W ramach tych zagadnień uczniowie pod kierunkiem wychowawców podjęli wiele działań. Metodą projektu gromadzili informacje na temat swojej szkoły. Częste wycieczki po najbliższej okolicy (do parku, na cmentarz) pozwalały na obserwowanie charakterystycznej roślinności występującej na naszym terenie.  Ponadto uczniowie zaznajomili się z historią byłej cukrowni ” Łubna” i rodu Łubieńskich, zwiedzili Pałac „Lacon” i poznali historię tego miejsca. W Muzeum Ziemi Kazimierskiej w Baszcie poznali narzędzia i przybory codziennego użytku naszych przodków, jak również fotografie ludzi zasłużonych dla naszego miasta. Na lekcji poznali legendę o powstaniu Kazimierzy Wielkiej.
Końcowym efektem projektu – było prezentowanie przyniesionych do klasy makiet wybranego obiektu znajdującego się na terenie Kazimierzy Wielkiej. Uczniowie gromadzili materiały i w kilkuosobowych zespołach w domach pod czujnym okiem Rodziców pracowali nad budową makiety. 
Skip to content