Hubertus w klasie 3a

Każdego roku, 3 listopada, myśliwi obchodzą święto swojego patrona św. Huberta. W tym dniu uczniowie klasy 3a gościli w swojej klasie myśliwego, pana Zbigniewa Percika, który przeprowadził pogadankę na temat dbania o las i zwierzęta. Pan myśliwy opowiedział dzieciom o swojej pasji, jaką jest myślistwo. Dowiedziały się one, że myśliwy to osoba zajmująca się gospodarką łowiecką zgodnie z prawem łowieckim i etyką łowiecką. Jego praca polega nie tylko na polowaniu, ale też dokarmianiu zwierząt, prowadzeniu odstrzałów osobników słabych i chorych. Uczniowie poznali legendę o św. Hubercie, wiele ciekawostek o zwierzętach żyjących w naszych lasach i na polach. Zadawali wiele pytań i na każde z nich otrzymali odpowiedź. Dziękujemy panu Zbyszkowi za przyjęcie zaproszenia do szkoły i żywe słowo, które na długo dzieci zapamiętają.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content