W hołdzie Walentemu Klimczykowi

Wolność to radość, poczucie bezpieczeństwa, ale też przede wszystkim odwaga i poświecenie tych, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny.
🇵🇱 11 listopada podczas obchodów 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę z inicjatywy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej odsłonięto przy pomniku Tadeusza Kościuszki kamień z tablicą upamiętniającą Walentego Klimczyka, absolwenta kazimierskiej jedynki, ale przede wszystkim uczestnika walk o niepodległość i granice w latach 1919 – 1920, podoficera 7. pułku Ułanów Lubelskich odznaczonego Krzyżem Walecznych w jego setną rocznicę śmierci.
Wśród odsłaniających tablicę była pani Anna Walczuk, bratanica Walentego Klimczyka, pani Monika Szaleniec, Dyrektor SSP1 oraz pan Adam Bodzioch, Burmistrz Miasta i Gminy.
Inicjatorkami i opiekunkami projektu były panie Monika Anielska i Katarzyna Erbel, nauczycielki
SSP 1.
Dziękujemy panu Adamowi Bodziochowi i panu Łukaszowi Maderakowi, Burmistrzom Miasta i Gminy za pomoc i wsparcie w realizacji projektu.
Dziękujemy panu Zbigniewowi Frączkowi, absolwentowi SSP1, za pomoc w realizacji projektu i podarowanie kamienia, na którym umieszczono tablicę.
🇵🇱 Uroczystość ta wpisała się w obchody Roku Bohaterów Ziemi Kazimierskiej.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content