Projekt unijny – Zdalna szkoła

W ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus” nasza gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia. To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Przekazany szkole sprzęt (laptopy) został udostępniony na czas trwania zdalnego nauczania uczniom, na prośbę ich rodziców.

Skip to content