Ekologiczna szkoła

   W mijającym roku szkolnym klasa VIA realizowała ogólnopolski projekt zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pt.: „Ekologiczna szkoła”. Uczniowie pod kierunkiem wychowawcy Jolanty Kochańczyk podjęli działania na rzecz lokalnego środowiska. Zgodnie z harmonogramem klasa zaangażowała się w budowanie odpowiedzialności proekologicznej poprzez aktywności badawcze. Dzieci badały stan powietrza metodą skali porostowej  na pniach drzew w miejskim parku oraz przy pomocy własnych „łapaczy” nieczystości. Dowiedziały się, gdzie znajduje się  monitorująca jakość powietrza lokalna Stacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, która powstała w ramach troski o mieszkańców oraz wspólne środowisko. Za pomocą aplikacji dzieci badały natężenie hałasu i liczyły ilość pojazdów w określonym czasie w centrum Kazimierzy Wielkiej. Ponadto klasa szósta badała czystość i ph wód opadowych, stojących i płynących, a  pobrane próbki dzieci obserwowały pod mikroskopem. Uczniowie mieli także możliwość sprawdzenia teoretycznie i praktycznie, jakie jest znaczenie lokalnego zbiornika retencyjnego. Ponadto poznali źródła energii, dowiedzieli się, które mogą być czyste dla środowiska. Nauczyli się oszczędzać energię w domu i w szkole, a potem wykonali z tego zakresu tematycznego plakaty informacyjne dla kolegów i koleżanek ze szkoły. W ramach projektu opracowanego dla grupy szóstoklasistów przez nauczyciela-koordynatora klasa odwiedziła również oczyszczalnię. Tam  dzieci zapoznały się ze sposobami i etapami oczyszczania nieczystości. Zebrane wyniki badań klasa przesłała do Centrum Edukacji Obywatelskiej jako działania na rzecz lokalnego środowiska. Nauczyciel-koordynator projektu miał możliwość przejścia szeregu szkoleń, warsztatów i indywidualnych spotkań z koordynatorami w CEO. Miał możliwość skorzystania z wielu  narzędzi dostępnych na platformie CEO. Dzięki projektowi klasa zyskała wiedzę i świadomość ekologiczną, a zarazem większe poczucie sprawczości, pewności i współodpowiedzialności za lokalne środowisko.

Skip to content