Dzień Bezpiecznego Internetu

W naszej szkole trwa kampania na rzecz BEZPIECZNEGO INTERNETU, w ramach której uczniowie przystąpili do realizacji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. Tematyka bieżącej edycji związana jest z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów internetowych oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2023 – „DZIAŁAJMY RAZEM”. Uczniowie na bieżąco biorą udział w różnorodnych działaniach, m.in.: lekcjach DBI on-line, lekcjach wychowawczych, pogadankach, wykonują prace konkursowe. Wspólnym działaniem uczniów poszczególnych klas było przygotowanie plakatu lub hasła promującego szeroko pojęte bezpieczeństwo w internecie. Wykonane prace zostały wyeksponowane na drzwiach sal lekcyjnych, dzięki czemu mogła je zobaczyć cała społeczność szkolna. Ponadto uczniowie klas 6-8 uczestniczyli w spotkaniu z Policją, podczas którego starszy aspirant D.Juszczak oraz aspirant A.Janicki ostrzegali młodych ludzi przed konsekwencjami niewłaściwego zachowania podczas korzystania z zasobów internetowych, w tym mediów społecznościowych. Podejmowane działania mają na celu: propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci, wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności. Szkolnym koordynatorem działań jest pedagog specjalny – p. Dorota Habas.

Skip to content