UWAGA! Zmiana sposobu płatności za obiady

Szanowni Państwo.

Dyrekcja SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej przypomina, że od 1 stycznia 2022 roku płatności za obiady odbywać się będą bezgotówkowo. Wpłat należy dokonywać na podane poniżej konto bankowe.

Najbliższy termin płatności do 10 lutego 2022 roku.

Na początku każdego miesiąca uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej otrzymają karteczki z kwotą do zapłaty. W okresie nauki zdalnej informacje o należnościach za obiady przesłane będą do Rodziców/prawnych opiekunów jako wiadomość przez dziennik elektroniczny.

 

Zasady odpłatności za obiady w formie przelewów na konto bankowe:

Rodzic zobowiązany jest:

  1. dokonywać opłaty za obiady w formie przelewów do dnia 10 każdego miesiąca,
  2. dokonywać wpłat na następujące konto z opisem przelewu wg poniższego wzoru:

Nr konta: 20 8493 0004 0180 0130 3012 0003

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Kazimierza Wielka

Tytułem:  

Należność za obiady za m-c ……. imię i nazwisko ucznia……. klasa …..

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja  w Kazimierzy Wielkiej.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content