Uroczystość umieszczenia Znaku Pamięci

„Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary (…) Wszystko splata się w jedną narodową pamięć…”
Data 1 września 1939 roku i obrona Polski zajmuje miejsce szczególne w naszej zbiorowej pamięci. Czcimy pamięć tych, którym nie brakło wiary i sił, aby złożyć swe życie w służbie ojczyzny. W tym roku w sposób szczególny przeżywaliśmy wspomnienia o dramatycznych wydarzeniach sprzed 84 laty. Nasza szkoła była inicjatorem oraz współorganizatorem umieszczenia Znaku Pamięci na grobie Śp. Stefana Gajdy, Obrońcy Westerplatte. Pamiętaliśmy również o Śp. Józefie Michaliku, Janie Stradomskim oraz Józefie Grudniu, współtowarzyszach broni z placówki wojskowej na Westerplatte, którzy związani byli z ziemią kazimierską.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez ks. Marcina Bączka w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zakończoną przemarszem na cmentarz parafialny, gdzie spoczywa Śp. Stefan Gajda, na grobie którego wicedyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie pani Agnieszka Wilińska-Małysa umieściła Znak Pamięci.
Druga część uroczystości odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kazimierzy Wielkiej. Po montażu słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły wysłuchaliśmy wspomnień z czasów września 1939 spisanych przez Śp. Józefa Michalika, Westerplatczyka, odczytanych przez jego córkę panią Marię Grzesik. Te wzruszające słowa na długo zapadną w naszych sercach i pamięci. Otwarta została również Izba Pamięci, w której zgromadzono pamiątki rodzinne po Józefie Michaliku, książeczki wojskowe oraz odznaczenia, jak ten najcenniejszy Virtuti Militari oraz eksponaty pochodzące z czasów II wojny światowej podarowane szkole przez naszych uczniów i ich rodziców.
Następnie głos zabrał p. Rafał Slaski, prezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, który podzielił się z zebranymi wspomnieniami o losach swojej rodziny.
Najbardziej wzruszającymi momentami piątkowych wydarzeń były rozmowy z rodzinami naszych Westerplatczyków. Towarzyszyli nam członkowie rodziny Stefana Gajdy oraz Józefa Michalika. Te międzypokoleniowe spotkania przeplatane chwilami wzruszenia stały się cennymi wspomnieniami tego dnia.
Cieszymy się, że ta uroczystość zintegrowała naszą lokalną społeczność. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam tego dnia, aby oddać cześć Bohaterskim Obrońcom Westerplatte.
Dziękujemy Gmina Kazimierza Wielka oraz Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej za współorganizację wydarzenia, harcerzom za obecność i pełnienie warty przy grobie Śp. Stefana Gajdy.
Składamy podziękowania dyrekcji szkoły, paniom Monice Szaleniec i Dorocie Rusieckiej, za wsparcie. Dziękujemy naszym uczniom, którzy pomimo trwających wakacji w tak piękny sposób zaangażowali się w uroczystość. Nad przebiegiem wydarzenia z ramienia szkoły czuwały panie Monika Anielska oraz Katarzyna Erbel. Dziękujemy paniom Ewie Robak-Klimczyk, Ewie Kalafarskiej, Ewie Gołdyn, Dorocie Habas oraz Wiesławie Nawrot wraz z paniami i panami z obsługi za okazane wsparcie i pomoc w organizacji.
 
 
 
 
 

Powiązane zdjęcia:

Skip to content