Tydzień Kultury Języka Polskiego

 Kończy się jubileuszowy XXX Tydzień Języka Polskiego. W tym roku mottem obchodów były słowa: „Czerp mądrość od autorytetu, ale ufaj sobie”.
Uczniowie wszystkich klas rozmawiali na lekcjach wychowawczych na temat ” Autorytet czy idol? Jak nazwiesz osobę, która Ci imponuje?”. Dyskusja kończyła się wspólnym wykonaniem plakatu z hasłem tegorocznych obchodów. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”, zadbaliśmy więc o swoją poprawność językową, omawiając najczęściej popełniane błędy językowe. Była też zabawa – „gimnastykę języka”, przeprowadzona na „łamańcach językowych”. Efekty naszych działań (plakaty i wykreślanki językowe) ozdobiły gazetki każdej klasy i będą pomagały w poprawnym posługiwaniu się polszczyzną.
Skip to content