Święto Języka Polskiego z konkursami

Drodzy Uczniowie klas IV – VIII, zapraszamy Was do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie  Chociaż wiele jest ich w świecie, z naszym polskim nie zginiecie! Czekamy na Wasze prace, a na Was czekają nagrody. Przeczytajcie regulamin i…do dzieła! Przekonajcie się, że język polski jest pasjonujący.

 

Proponujemy trzy konkursy:

  1. Konkurs plastyczny: „Zielone światło dla kultury języka” – należy przygotować plakat wraz z hasłem promującym poprawne posługiwanie się językiem polskim, kulturę języka, dbanie o unikanie wulgaryzmów oraz błędów językowych. Format plakatu A4, technika wykonania dowolna. Pracę należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 19 marca 2021r. Na odwrocie pracy proszę podać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza wykonawca.
  2. Konkurs literacki: należy napisać twórcze opowiadanie, którego puentą będzie przysłowie polskie wybrane przez autora pracy. Ze zgłoszonych prac zostanie utworzony zbiór opowiadań, który będzie złożony w bibliotece szkolnej. Pracę należy napisać komputerowo i powinna zawierać od 250 do 300 słów. Czcionka Times News Roman 12, interlinia 1,5. Pracę należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 19 marca 2021r. Na odwrocie pracy proszę podać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza wykonawca.
  3. Konkurs na rebus, którego rozwiązaniem będzie polskie przysłowie. Technika wykonania dowolna. Pracę należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 19 marca 2021r. Na odwrocie pracy proszę podać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza wykonawca.

Oceniane będą poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i stylistyczna, estetyka wykonania oraz oryginalność ujęcia tematu.

Koordynatorem konkursu jest pani Katarzyna Erbel. W skład komisji wchodzą nauczycielki języka polskiego z naszej szkoły, pani: Katarzyna Erbel, Katarzyna Borycka i Dorota Wojas.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content