Spotkanie w Fundacji Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich

Rok 2024 został ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. W nawiązaniu do tej inicjatywy, uczennice z klasy 7a: Sandra Okopień i Wanessa Pszczoła wraz z opiekunem p. Dorotą Habas, uczestniczyły w wycieczce zorganizowanej przez Spółdzielnię Socjalną „Tropem Przygody” w Kielcach. Głównym celem wyjazdu było popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, promowanie ekonomii społecznej, integracja i wymiana doświadczeń z uczniami ze szkół województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Wycieczka objęła pobyt w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju oraz spotkanie w Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie.

Podczas wykładu i warsztatów uczennice nabyły wiedzę z zakresu szeroko pojętej spółdzielczości uczniowskiej oraz zostały zapoznane z praktycznymi aspektami funkcjonowania sklepiku szkolnego.

Dziękujemy organizatorom za ciekawą inicjatywę, była to dla nas wspaniała lekcja przedsiębiorczości!

Powiązane zdjęcia:

Skip to content