Spotkanie pierwszaków z policjantką

„Bezpieczeństwo dzieci” to temat spotkania uczniów klas pierwszych z panią komisarz Magdaleną Król, policjantką Powiatowej Komendy Policji w Kazimierzy Wielkiej. Pani komisarz rozmawiała z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę i prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Przypomniała również zasady, jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Podczas rozmowy dzieci bezbłędnie powtórzyły numery alarmowe do służb ratunkowych, rozwiązywały quiz, a na pamiątkę tej wizyty każde dziecko dostało swój odcisk linii papilarnych. Spotkanie z policjantem jest dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego.

Skip to content