Powrót najmłodszych dzieci do szkoły

18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do szkoły. 

ZASADY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej                                                  

Opiekunowie odprowadzający i odbierający uczniów ze szkoły  w części wspólnej zachowują odpowiedni dystans od kolejnego opiekuna 1,5 m. 

 1. W szkole obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
 2. Uczniowie klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem blok C natomiast klasy III wejściem do szatni od strony placu zabaw.
 3. Uczniowie, po zakończonych zajęciach korzystają ze świetlicy szkolnej.
 4. W szkole obowiązują procedury zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. 
 5. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach po uprzedniej dezynfekcji rąk.
 6. Przepływem uczniów w szatni kieruje pani woźna.
 7. Uczniowie mieszkający w Kazimierzy Wielkiej, którzy nie uczęszczają na świetlicę szkolną , starają się na zajęcia przychodzić nie wcześniej niż o 7:45.
 8. Po wyjściu z szatni uczniowie udają się do swoich klas gdzie odbywają się wszystkie lekcje.                                                                                  
 9. Zmiana sal dotyczy tylko zajęć informatyki i wychowania fizycznego
 • do pracowni informatycznej uczniowie wchodzą dopiero po przeprowadzeniu dezynfekcji przez pracownika szkoły(uczniów na zajęcia zabierają nauczyciele informatycy),
 • zajęcia wychowania fizyczne odbywają się na dworze jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają podczas zajęć wychowania fizycznego sporty kontaktowe ograniczamy do minimum, pozostałe zajęcia wf odbywają się na II piętrze budynku.

Zasady zachowania w czasie przerw 

 1. Podczas przerw wszyscy zobowiązani są do noszenia maseczek ( korytarz, szatnia, wc) i zachowania dystansu społecznego.
 2. W bloku C pozostają kl.1a,1b,2b. Klasa 2a –sala 23, kl 3a-sala 5,klasa 3b sala 4 -główny budynek.
 3. W klasach I-III w czasie przerw na korytarzu przebywa jedna klasa.
 4. Uczniowie zobowiązani są  do dezynfekcji oraz częstego mycia rąk.

W szkole obowiązują procedury zgodne z wytycznymi MEiN ,MZ i GIS.

Najmłodsze dzieci wrócą do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to m.in., że:

 • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, gdy domownicy nie są objęci izolacją,
 • opiekunowie przyprowadzający dzieci nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 • opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując rygory sanitarne (1 opiekun do dziecka, dystans od innych – 1,5m, osłona ust i nosa),
 • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej,
 • obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami,
 • jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali,
 • do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach,
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu,
 • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 • zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki,
 • dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 Pełna treść wytycznych

Powiązane zdjęcia:

Skip to content