Pierwsza pomoc na wagę życia

Klasy 1a, 1b, 2b, 2c, 3a i 3 b uczestniczyły dziś w zajęciach szkoleniowych z udzielania pierwszej pomocy. 👌
W projekcie uczestniczyć będą wszystkie klasy 1-3. Wspomaga nas PKO BP, które wyposażyło nas w książeczki z instrukcjami i niezbędniki pierwszej pomocy.
Dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczyły się, jak układać poszkodowanych w pozycji bocznej. Zaznajomily się również z zasadami i techniką resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Na następnych zajęciach uczniowie będą praktykować na fantomach, które są na wyposażeniu szkoły dzięki pracy fundacji WOŚP i akcji „Ratujemy i uczymy ratować”.
Połączone siły dwóch akcji dadzą efekty w postaci umiejętności ratowania ludzkiego życia, a to jest rzecz nadrzędna! 🥰
Nasze dzieci będą umiały udzielić pierwszej pomocy! 🥰
Zajęcia prowadziła pani Ewa Robak – Klimczyk, nauczycielka wychowania fizycznego SP1 Kazimierza Wielka.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content