Omówienie lektury „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”

Lektura „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Cz.Centkiewicza została  w klasie 3a omówiona i zaliczona – cieszy się wychowawczyni Jolanta Brodko.
  Historia młodego  Inuity jest wspaniałym  podłożem do realizacji zagadnień z zakresu różnych edukacji.
  Praca z lekturą odbyła się systemem kołowym czyli praca na ” stacjach”.
  Uczniowie podzieleni na zespoły pracowali na czterech „stacjach”, realizując zadania podane w instrukcji. Każda stacją dotyczyła innej edukacji.
 Po ukończeniu jednego zadania uczniowie zmieniali stacje, poruszając się zgodnie ruchem wskazówek zegara.
 Zadania łączyły  w sobie czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie zdobytej wiedzy, działania  plastyczne a co najważniejsze  umiejętność współpracy w grupie.
  Uczniowie byli bardzo zaangażowani i nie mogli się doczekać przejścia na kolejną  stację. 
 A oto ich prace.
Skip to content