[Aktualizacja 31.05.21] Komunikaty dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie!

W panelu bocznym „nauczanie zdalne” publikowane będą  wszystkie najważniejsze informacje i zasady nauczania obowiązujące w naszej szkole od 26 października.

Komunikat z 31.05.2021r

Od poniedziałku, 31 maja br. dla wszystkich uczniów wraca stacjonarna nauka w szkołach. 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie. Wszyscy uczniowie będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii, w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Komunikat z 13.05.2021r

Od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.  – zajęcia dla klas IV – VIII będą prowadzone w systemie hybrydowym (mieszanym) według harmonogramu i zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Zajęcia w oddziałach 0 – III odbywają się w trybie stacjonarnym.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów, których zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty. W klasach  I – VII i oddziałach przedszkolnych dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

Komunikat z 30.04.2021r

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

Do 16 maja br. uczniowie klas starszych w dalszym ciągu objęci pozostają kształceniem na odległość.

 

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Komunikat z 23.04.2021r

Od poniedziałku 26 kwietnia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przejdą na tzw. naukę hybrydową (naprzemiennie będą to zajęcia stacjonarne i zdalne).

Nauczanie hybrydowe klas 1-3

Uczniowie objęci zajęciami specjalistycznymi będą je realizowali w systemie mieszanym, w zależności od formy kształcenia danej klasy.       Świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy mają lekcje w szkole.

Komunikat z 15.04.2021r

Od poniedziałku 19 kwietnia br. otwarte dla dzieci będą przedszkola. „Zerówki” wracają do szkoły. Nadal, do 25 kwietnia br., przedłużone zostają obowiązujące obostrzenia.

Komunikat z 9.04.2021r

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Szkoły nadal pracują zdalnie – dotychczasowe obostrzenia obowiązują do 18 kwietnia.

Komunikat z 29.03.2021r

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Komunikat z 19.03.2021r

Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN, w którym przedstawione zostały najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br. 

Komunikat z 30.01.2021r

Od poniedziałku,1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas I–III szkoły podstawowej oraz dzieci klas przedszkolnych kontynuują, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, naukę stacjonarną. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie. W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Wprowadzona została możliwość organizowania na terenie szkoły próbnych egzaminów ósmoklasisty. 

Komunikat z 23.11.2020r

Szkoły zostają zamknięte do 23 grudnia – nadal wszystkie klasy obowiązuje nauka zdalna.

Po zimowej przerwie świątecznej w całym kraju przerwa w nauce potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od poprzednich. Dzieci i młodzież ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe ten czas spędzą w domach.

Komunikat z 5.11.2020r

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Komunikat z 23.10.2020r

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z dnia 23 października 2020 r. poz. 1870) od soboty 24 października 2020 r.  obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół.

Uczniowie klas IV – VIII przechodzą  na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII potrwa od 26 października do 8 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content