Informacja dla rodziców

Zgodnie z § 10g Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w okresie od  września 2021r.  do 22 grudnia 2021r. zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Na realizację tych zajęć przewidziane jest po 10 godzin dla każdej klasy od IV do VIII. Grupy nie mogą liczyć mniej niż 10 uczniów. Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji. Chętne osoby, które nie złożyły jeszcze deklaracji, prosimy o skontaktowanie się do końca września z wychowawcą.

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających

Powiązane zdjęcia:

Skip to content