Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                      
z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2022/2023                                

08.09.2022 r., 14.10.2022 r., 31.10.2022 r., 02.05.2023 r., 23-25.05.2023 r., 09.06.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów
w godzinach 7.00-16.00.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content