Koło plastyczne

Koło plastyczne

PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA PLASTYCZNEGO
na rok szkolny 2019/2020

Prowadząca: Ewa Gołdyn – grupa młodsza

Cele zajęć koła plastycznego:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów,
 • pomoc w odkrywaniu i rozwijanie własnych możliwości twórczych,
 • kształtowanie umiejętności różnicowania i wyrażania cech otoczenia takich jak: barwa, kształt, wielkość itp.,
 • zapoznanie z możliwościami środków wyrazu plastycznego i różnorodnych technik plastycznych oraz wykorzystania ich w praktyce,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia oraz umiejętności niekonwencjonalnych rozwiązań,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi,
 • wdrażanie do konstruktywnej formy spędzania czasu wolnego,
 • kształtowanie zdolności manualnych,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • kształcenie tolerancji wobec innych ludzi,
 • zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia tożsamości narodowej,
 • rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej,
 • dbanie o estetykę otoczenia.

Formy i metody pracy:

 • metoda działań praktycznych według instrukcji „krok po kroku”,
 • metoda doświadczeń i eksperymentów,
 • metoda pokazu, obserwacji,
 • praca w grupie, indywidualna,
 • udział w konkursach plastycznych,
 • dbałość o estetyczny wygląd szkoły – dekoracje.

Techniki plastyczne:

 • malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe;
 • rysunek – kredki, ołówki, mazaki, węgiel;
 • wycinanki, wydzieranki; orgiami;
 • małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna;
 • praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, prace z makaronu, kartonu, krepiny, papieru itp.

Tematyka zajęć plastycznych:

 • Prace na konkursy plastyczne – z wykorzystaniem technik, zgodnie
  z regulaminami konkursowymi.
 • Zabawa kolorami: bogactwo barwnych tonów i odcieni „Skarby jesieni”.
 • Ćwiczenia malarskie – malowanie z natury – kompozycje.
 • Szkice rysunkowe – martwa natura.
 • Jak rysować kredkami – poznanie możliwości pracy kredkami, uzyskiwanie głębi w rysunku, różnorodność kredek (olejne, pastele, ołówki).
 • Przygotowanie kartek świątecznych i okolicznościowych – wg potrzeb (Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc, 8 marca)
 • Wyklejanki, wydzieranki – prace o różnorodnej tematyce.
 • Kompozycje z liści, róże z liści.
 • Kompozycje kwiatowe z papieru, krepiny i bibuły.
 • Prace techniką origami.
 • Przygotowanie dekoracji okolicznościowych – jesień, zima, wiosna.
 • Stroiki na różne okazje.
 • Ozdoby świąteczne z różnych naturalnych materiałów (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne).
 • Przygotowanie prac na kiermasz świąteczny.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content