Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2021

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 Do 16 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

17 września 2021 r.

Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Trzeci weekend września 2021 r.

Sprzątanie świata

 Do 22 października 2021 r.

Ślubowanie klas I

30 września 2021 r.

Dzień Chłopaka

14 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2021 r.

Andrzejki klasowe (30 listopada)

6 grudnia 2021 r.

Mikołajki szkolne

Do 13 grudnia 2021 r.

Zebrania z rodzicami

19 grudnia 2021 r.

Jasełka szkolne

20 grudnia 2021 r.

Wigilia szkolna

23.12.2021 r. – 01.01.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

10 – 14 stycznia 2022 r.

Klasowe bale karnawałowe

11 stycznia 2022 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

13 stycznia 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

31 stycznia 2022 r.

Zebranie z rodzicami

17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

31 stycznia 2022 r.

Koniec I semestru

14 lutego 2022 r.

Szkolne walentynki

8 marca 2022 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Marzec/kwiecień 2022 r.

Rekolekcje szkolne

22 marca 2022 r.

Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny

01– 06 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Do 22 kwietnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami – klasy ósme

1 maja 2022 r.

Święto Pracy

2 maja 2022 r.

Dzień flagi

3 maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

Do 16 maja

Zebrania z rodzicami

24 – 26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

27 maja 2022 r. (za 26.05)

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

13.06. 2022 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

16.06.2022 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

20.06. 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2022 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29 czerwca 2022 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

25–31 sierpnia 2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
 • Wielkanoc – 4 kwietnia 2022 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2022 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2022 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 2.11.2021r.
 • 12.11.2021r.
 • 07.01.2022r.
 • 02.05.2022r.
 • 24-26.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 17.06.2022r.
Skip to content