Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2021

Termin

Zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 Do 25 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami

8 września 2022 r.

Odsłonięcie pomnika pamięci

Trzeci weekend września 2022 r.

Sprzątanie świata

 Do 20 października 2022 r.

Ślubowanie klas I

30 września 2022 r.

Dzień Chłopaka

14 października 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

30 listopada 2022 r.

andrzejki klasowe 

6 grudnia 2022 r.

mikołajki szkolne

Do 13 grudnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami

Do 21 grudnia 2022 r.

Jasełka szkolne

19-22 grudnia 2022 r.

wigilie szkolne

23.12.2022 r. – 31.12.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

styczeń 2023

Klasowe bale karnawałowe

17 stycznia 2023 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

24 stycznia 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

14-17 lutego 2023 r.

Zebranie z rodzicami

30 stycznia –12 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

31 stycznia 2023 r.

Koniec I semestru

14 lutego 2023 r.

Szkolne walentynki

8 marca 2023 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Marzec/kwiecień 2023 r.

Rekolekcje szkolne

21 marca 2023 r.

Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny

6–11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Do 20 kwietnia 2023 r.

Zebrania z rodzicami – klasy ósme

1 maja 2023 r.

Święto Pracy

2 maja 2023 r.

Dzień flagi

3 maja 2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

Do 16 maja 2023

Zebrania z rodzicami

23 – 25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

26 maja 2023 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

13.06. 2023 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

16.06.2023 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

20.06. 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2023 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca

24 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca 2023 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

25–31 sierpnia 2023 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
 • Wielkanoc – 9 kwietnia 2023 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 8.09.2022r.
 • 14.10.2022r.
 • 31.10.2022r.
 • 02.05.2023r.
 • 23-25.05.2023r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 8.06.2023r.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content