Realizowane programy

Realizowane programy

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z budżetu krajowego.

W Polsce grupą docelową „Programu dla szkół” są obecnie dzieci z klas I–V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I–II ogólnokształcących szkół baletowych.

Od września 2019 r. dzieciom uczestniczącym w Programie udostępnia się co najmniej 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki/przeciery owocowe (przygotowane do bezpośredniego spożycia), a także produkty mleczne. Dzieci mogą otrzymać bezpłatnie: jabłka, gruszki, śliwki (w I semestrze), truskawki (w II semestrze), soki owocowe/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, papryka słodka (w I semestrze), kalarepę, pomidorki, mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Liczba porcji produktów owocowo – warzywnych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 42, natomiast liczba porcji produktów mlecznych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 40. Okres udostępniania produktów w danym semestrze wynosi 12 tygodni.

W bieżącym roku w Programie dla szkół bierze udział w nasze szkole za zgodą rodziców 223 uczniów z klas I- V.

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zwyczaje żywieniowe

W przypadku dzieci za rodzaj pożywienia, które trafia na stół, lub za zawartość pojemnika z drugim śniadaniem w szkolnym plecaku odpowiadają rodzice. Mają tym samym możliwość kształtowania nawyków żywieniowych, co jest tym istotniejsze, że obecne dzieci w późniejszym życiu niełatwo będą mogły zmienić swoje przyzwyczajenia. Jeżeli za wzór stawiany jest rodzic, którego dziecko widzi podczas regularnego spożywania np. warzyw i owoców, produktów mlecznych istnieje duża szansa, że powtórzy te zachowanie.

W odwrotnej sytuacji – gdy brak prawidłowych nawyków w rodzinie, dziecko ma znacznie utrudnione zadanie, jeśli chodzi o wpojenie sobie zasad zdrowego żywienia. Młodzież szkolna wzoruje się w swoich zachowaniach (tych związanych z wyborami żywieniowymi) w dużym stopniu na grupie rówieśniczej. Z tego względu programy takie jak Program dla szkół mają bardziej podatny grunt do działania.

Celem akcji „Szklanka mleka” jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Dzięki programowi uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia. Utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe.

Programy unijne

Rok 2012/2013

W ramach działania projektu 9.5 odnośnie inicjatyw na obszarach wiejskich Samorzadowa Szkoła Podstawowa nr 1 brała udział w projekcie pod nazwą „Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności”.

Rok 2012

Na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej z Projektu PROW 2007 – 2013 wykonano plac zabaw dla dzieci.

Rok 2010/2011

W ramach działania 9.5 w szkole działał projekt „Rozwijanie zdolności językowych i pogłębianie umiejętności informatycznych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej”.

Celem były: podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu języka angielskiego oraz posługiwanie się technikami komputerowymi. Zajęcia odbywały się w 6 grupach.

Rok 2009/2010

W ramach działania 9.1.2. w szkole działał projekt „Efektywna nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kazimierza Wielka” Celem głównym było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Celem szczegółowym było: poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych; językowych, komputerowych oraz z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, historii, podniesienie i wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami, zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji uczniów, zarówno tych najlepszych jak i tych, którzy mają problemy z nauką.

W ramach projektu szkoła otrzymała: komputer, projektor i tablicę interaktywną. Zajęcia odbywały się w 27 grupach.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content